A jelenleg megnyitott oldal: Szolgáltatásaink

Szolgáltatások

TŰZVÉDELEM - MUNKAVÉDELEM - EMELŐGÉPEK - VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKA

Tűzvédelem

 • Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása és forgalmazása.
 • Tűzivízforrások (tűzcsapok, medencék) ellenőrzése.
 • Tűzoltó tömlők nyomáspróbája.
 • Tűzcsapok vízhozam mérése.
 • Tűzvédelmi eszközök (tömlők, tűzcsapok, csonkok, stb) forgalmazása.
 • Utánvilágító biztonsági jelek forgalmazása, telepítése.
 • Tűzvédelmi dokumentációk (szabályzat, tűzriadó terv, stb) készítése.
 • Tűzvédelmi oktatás, szemle megtartása.
 • Folyamatos tűzvédelmi szaktevékenység végzése.

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM ÉS SZAKVIZSGÁZTATÁS

A 45/2011. (XII.7.) BM rendelet előírása alapján:

„1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet.

         (2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki az 1. melléklet 1–9., és 12–13. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.”

Tanfolyamaink az alábbi szakvizsga típusokból indulhatnak:

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartózó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálást végzők.
   

A következő tűzvédelmi szakvizsga időpontja és helye:

2019.06.04 (kedd) 08.00-12.00-óráig lesz. Helye: ÉNyKK Zrt. (Zala Volán) Zalaegerszeg, Zrínyi út 99. alatti oktatóterme. Az oktatás és szakvizsga a 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet 1. sz. melléklete alapján az 1-2-3-as foglalkozási ágakból lesz!


Jelentkezési lapok letöltése:

 • A letöltéshez kattintson ide:  Kattintson ide a letöltéshez

Munkavédelem

 • Munkavédelmi eszközök (egyéni védőeszközök, elsősegély dobozok, jelzőszalagok, táblák, stb) forgalmazása
 • Munkavédelmi dokumentációk (szabályzat, kockázatelemzés, egyéni védőeszközök juttatásának belső rendje, stb) készítése
 • Munkabalesetek kivizsgálása
 • Munkavédelmi oktatás, szemle megtartása

Emelőgép

 • Emelőgépek üzembehelyezése.
 • Emelőgépek szerkezeti és fővizsgálatainak, valamint biztonsági felülvizsgálatainak elvégzése, dokumentálása.
 • Folyamatos emelőgép szakértői tevékenység.

Villamos biztonságtechnika

 • Villamos berendezések időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata.
 • Villamos berendezések időszakos szabványossági (tűzvédelmi) felülvizsgálata.
 • Építmények villámvédelmének szabványossági felülvizsgálata.